unizg Pretraga

Kreiranje odjeće I A

Nositelji

doc. art. Ivana Mrčela, mag.art.

šifra predmeta

28924

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    koristiti različite likovne tehnike,
•    Pronalaziti i analizirati razne izvore individualne kreativnosti.
•    kritički sagledati vlastiti rad,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u kreiranje odjeće prema načelima iz teorije vizualnog jezika. Postupno razvijanje vizualne osjetljivosti za odjevne oblike. Proces od plošnog do plastičnog likovnog mišljenja. Prikazan različitim grafičkim slikarskim i kombiniranim likovnim tehnikama.

Cilj predmeta

Razvijanje individualnih  kreativnih sposobnosti.
Razvijanje svijesti o likovnosti sveobuhvatnog pojavnog te razvijanje sposobnosti vrednovanja istog
Razvijati osjetjivost za evaluaciju vlastitih i tuđih kreativnih rješenja.
Razvijati estetsku svijest o mediju izražavanja i vlastite kreativnosti u kontekstu postojećih likovnih i vizualnih medija.
Razvijanje osjetljivosti za individualno stvaralaštvo primjenjujući elemente i principe komponiranja i kreativnog oblikovanja.
Stjecanje vještine korištenja različitih likovnih tehnika i materijala.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
  • Razna literatura i časopisi iz područja umjetnosti, povjesti tek. i odj., folklora, prirode, dizajna koline i oblikovanja tekstila i odjeće.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.

Kreiranje odjeće I A

Povezane teme