unizg Pretraga

Povijest i teorija dizajna

Nositelji

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

36633

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

SATNICA ∑  (P+V+S): 

2 (2+0+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati estetske i vizualne karakteristike stilova i pojava u dizajnu,
•    poznavati teoriju oblikovanja i dizajna te teoretske odrednice pojedinih pojava u dizajnu,
•    razumijevati povezanosti dizajna i društvenih zbivanja,
•    razvijati i educirati vizualni opažaj, memorirati vizualni arhiv relevantnih djela dizajna,
•    prepoznavati karakteristike rada relevantnih autora
•    atribuirati paradigmatska djela dizajna
•    problematizirati rješenja u različitim disciplinama dizajna s tehnološkog, ekonomskog, sociološkog aspekta, te s obzirom na utilitarnost i estetski aspekt
•    razlikovati estetske i vizualne karakteristike stilova i pojava u dizajnu,
•    poznavati teoriju oblikovanja i dizajna te teoretske odrednice pojedinih pojava u dizajnu,
•    razumijevati povezanosti dizajna i društvenih zbivanja,
•    razvijati i educirati vizualno opažaj, memorirati vizualni arhiv relevantnih djela dizajna,
•    prepoznavati karakteristike rada relevantnih autora te stjecati sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela dizajna

Okvirni sadržaj predmeta

Uočavanje transformacije predmeta i odnosa prema predmetu od početka industrijske revolucije do danas. Sagledavanje dizajna u odnosu prema svim segmentima koji ga određuju: umjetnost, društvo, tehnika, proizvodnja, tržište. Praćenje mijena na planu teorijskog promišljanja dizajna.

Cilj predmeta

Poznavanje povijesti dizajna: navođenje i analiza usporednih pojava i strategija i razlikovanje umjetnosti-dizajna, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara povijesti dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Interdisciplinarni i multimedijalni pristup gradivu
Formiranje svijesti o dizajnu kao izrazu našeg vremena koji objedinjuje gotova sva područja ljudske djelatnosti i njegova značaja u oblikovanju cjelokupnoga čovjekova okruženja. Kolegij omogućuje i razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja vizualne sredine i uspostavljanje kriterija estetskoga vrednovanja njezinih segmenata.

Literatura potrebna za ispit

 • Fiell, Peter, Fiell, Charlotte: Design of the 20th Century 25 Anv (Meki uvez), Taschen GmbH 2005
 • Jocelyn de Noblet: Dizajn, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

  osnovna literatura
 • Nicolaus Pevsner, Izvori moderne arhitekture i dizajna, Beograd, 1972. (dostupno u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna, Zagreb)
 • Victor Papanek, Dizajn za stvarni svijet, "Marko Marulić", Split, 1973.
 • Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb, 2003.
 • Matko Meštrović, Teorija dizajna i problemi okoline, Zagreb, 1980. (samo prvo poglavlje)
 • Jocelyn de Noblet, Dizajn: pokret i šestar, Golden Marketing, Varaždin, 1999.
 • Likovna enciklopedija, Hrvatska likovna enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže; Anićev/Goldsteinov ili Klaićev rječnik stranih riječi i Anićev rječnik hrvatskog jezika

Dopunska literatura

 • Nikolaus Pevsner: Pionori modernog oblikovanja, Grafički zavod Hrvatske, 1990.
 • Renato de Fusco: Storia del disegno industriale, Laterza, Bari, 1985.
 • Maurizio Vitta: Il progetto della bellezza, Einaudi, 2001.

  preporučena literatura
 • Ivana Šverko, O dizajnu, izdanje Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Split, 2003.
 • Charlotte i Peter Fiell, 1000 chairs ili Designing the 21th Century, Taschen
 • Charlotte Fiell, Design of the 20th century, Köln, 1999. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
 • Charlotte Fiell, Scandinivian design, Köln, 2002. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
 • Bruno Zevi, Povijest moderne arhitekture, Golden marketing, Zagreb, 2006.
 • Feđa Vukić, Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb, 1996.
 • Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj, Zagreb, 2004.
 • Nigel Whiteley, Oblikovanje za društvo, Biblioteka Psefizma, DAGGK, Karlovac, 1999.
 • Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 • Susan Sontag, O fotografiji, Naklada Eos, 2007. (1977. izvorno izdanje)
 • Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Beacon Press, Boston, SAD (ili u izvorniku, franc. La poétique de l'espace, 1958. prvo izdanje)

  dodatna literatura
 • Fashion Show / Paris Style, ur. A. Parmal i D. Grumbach, MFA publications, Boston, SAD, 2006.
 • Fashion Now, ur. T. Jones i A. Mair, Taschen, Köln, Njemačka, 2005. (prolistati)
 • Naomi Klein: No logo, VBZ, Zagreb, 2002.
 • Giulio Carlo Argan, Arhitektura i kultura, Logos, Split, 1989.
 • Kenneth Frampton, Moderna arhitektura: kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. (ili Architecture of the 20th century, Abrams, New York, 2002.)
 • Bruno Zevi, Povijest moderne arhitekture, Golden marketing, Zagreb, 2006.
 • Giulio Carlo Argan, Arhitektura i kultura, Logos, Split, 1989.
 • Kenneth Frampton, Moderna arhitektura: kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. (ili Architecture of the 20th century, Abrams, New York, 2002.)
 • Charles Jenks: Architecture Today, London, 1988.
 • Charles Jencks: Jezik postmoderne arhitekture, 1977. / ili Architecture Today, London, 1988.
 • Bernard Blistne: A History of 20th Century Art, Flammarion, 2001. (ili na franc. Izovrniku Une histoire de l'art du XXe si?cle, Beaux Arts Magazine, 1999.)
 • Povijest umjetnosti, uredio Claude Frontisi, Larousse/Veble commerce, Zagreb, 2003.
 • New Media in Art, uredio Michael Rush, Thames & Hudson, London, VB, 2005.
 • Jerko Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa, EXAT 51, Nove tendencije, Zagreb, 2000.
 • Paul Virilio, Brzina oslobađanja, Naklada DAGGK, 1999.

  Listanje časopisa, domaćih: Kontura, Oris, Čovjek i prostor, Zarez, Vijenac, Europski glasnik, Tvrđa, Život umjetnosti...; i inozemnih: ArtNews, Art Press, Flash Art, Domus, Casabella...

  Pretraživanje web-a:
 • http://www.artcyclopedia.com/
 • http://www.greatbuildings.com/
 • http://www.artnet.com/
 • http://www.lemondedesarts.com/
 • http://www.culturenet.hr/
 • http://www.nelepets.com/
 • http://www.moma.org/

Povijest i teorija dizajna

Povezane teme