unizg Pretraga

Crtanje i slikanje I A

Nositelji

izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler

Suradnici:

Marko Vojnić, asistent, vanjski suradnik
Irena Topić, dipl. inž., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

28911

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike
•    Izraziti se u 3D formi
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihov konvencionalni značaj
•    Izraziti volumen na plohi tonskom i kolorističkom modulacijom
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj te ga komparirati s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Savladavanje osnovnih odnosa između različitih formi, tekstura i kvalitete materijala. Savladavanje odnosa svjetla i tame, te upoznavanje sa crtačkim tehnikama.

Cilj predmeta

Savladavanje osnovnih odnosa između različitih formi, tekstura i kvalitete materijala. Savladavanje odnosa svjetla i tame, te upoznavanje sa crtačkim tehnikama,a sve povezano u jednu cjelinu potrebnu za budućeg modnog dizajnera.

Crtanje i slikanje I A

Povezane teme