unizg Pretraga

Kreiranje tekstila I A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Suradnici:

Doc. art. Lea Popinjač

šifra predmeta

28925

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati tekstil kao funkcionalni, estetski i društveni fenomen,
•    povezati vizualne i taktilne karakteristike tekstila s njegovom funkcijom, vrstom sirovine od koje je načinjen i tehnikom nastanka,
•    prepoznati karakteristike i različite mogućnosti stvaranja uzoraka na tekstilu,
•    primijeniti likovne tehnike i stvarati likovne zapise tekstilnih materijala,
•    primijeniti likovni jezik i govor koristeći klasične i alternativne likovne tehnike i materijale.

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstil kao funkcionalni estetski i društveni fenomen. Vizualne karakteristike tekstila prema funkciji, materijalu, tehnici nastajanja, vizualnim osobitostima tekstilnih uzoraka. Likovno kreativne vježbe razvijaju likovne vještine, osjećanje za likovne vrijednosti, svijest o uvjetovanosti likovnog govora tehnikom i materijalima. Postupno istraživanje i osvješćavanje osobnog likovnog izraza.

Cilj predmeta

Kroz predavanja i likovno kreativne vježbe započeti proces istraživanja i stvaranja svijesti o tekstilu kao funkcionalnom, estetskom i društvenom fenomenu. Istraživanje i povezivanje vizualnih i taktilnih karakteristika tekstila s njegovom funkcijom, vrstom sirovine od koje je načinjen i tehnikom nastanka. Kroz vizualni i taktilni doživljaj naglašeno različitih tekstilnih materijala i njihovu dekonstrukciju osvijestiti njihove karakteristike i različite mogućnosti stvaranja uzoraka. Stvarati likovne zapise vizualno i taktilno doživljenih i dekonstruiranih tekstilnih materijala s ciljem osvještavanja i razvijanja likovnih vještina, bazične likovnosti i osjećaja za likovne vrijednosti kao baze za razvoj individualnost i kreativnosti u osobnom likovnom izrazu i bilježenju idejnih rješenja za tekstil u slijedećim semestrima. Započeti proces usvajanja i korištenja likovnog jezika i razvijanja likovnog govora i osvještavanje njihove uvjetovanosti o korištenju klasičnih i alternativnih likovnih tehnika i materijala.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila I A

Povezane teme