unizg Pretraga

Stručna praksa P-TMD

Nositelji


Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

suradnici

Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, za TMD/DT
Prof. art. dr. sc. Jasminka Končić, za TMD/MD

šifra predmeta

230245

Studij, smjer

TMD – prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD – prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

8 (0+8+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Obavljena stručna praksa, izrađen Dnevnik stručne prakse

Oblik provođenja nastave

Vježbe, terenska nastava

ishodi učenja

Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći:
· primijeniti stečena znanja iz područja tekstilnog i modnog dizajna u realnom radnom okruženju,
· poznavati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao,
· razumijevati slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge,
· procijeniti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci.

Obveze studenata

Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom).

Cilj predmeta

  • upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilnog i modnog dizajna praktičnim vještinama,
  • upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu,
  • razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci,
  • razviti sposobnost studenata za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad.

 

Stručna praksa P-TMD

Povezane teme