unizg Pretraga

Povijest umjetnosti

Nositelji

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

36634

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

studentske obveze nazočnost na predavanjima (3x opravdani izostanak), aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada jednog seminarska rada (vizualni/tekst) ili kolokvij (pismeni), ispit (pismeni)

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati stručne terminologije, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika stilova,
•    prepoznati stil na paradigmatskim djelima povijesti umjetnosti
•    razumijevati povezanosti likovnih umjetnosti i društvenih zbivanja,
•    prepoznati karakteristika rada relevantnih umjetnika
•    atribuirati paradigmatskih djela povijesti umjetnosti
•    atribuirati i analizirati relevantna djela iz povijesti vizualnih umjetnosti
•    klasificirati kronološki umjetnička djela, pojave, razdoblja i stilove

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja umjetnosti od prvih početaka likovnog izražavanja, tj. predpovijesti, preko prvih povijesnih civilizacija, srednjeg vijeka, renensanse, manirizma, baroka, rokokoa, klasicizma, do preteče moderne umjetnosti potkraj XIX, stoljeća.

Cilj predmeta

Poznavanje povijesti umjetnosti: stilova i razdoblja, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara povijesti umjetnosti), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju
Praćenje transformacije likovnog izraza, uočavanje i određivanje stilskih obilježja određenog razdoblja, povezivanje tih obilježja sa zbivanjima na svim planovima društvenoga života. Uspostavljanje temelja za razumjevanje procesa koji upućuju prema fenomenu moderne umjetnosti, kao i osnovu za sagledavanje transformacije fenomena odijevanja u kontekstu povijesti.

Literatura potrebna za ispit

  • Marijan Jakubin: VODIČ KROZ POVIJEST UMJETNOSTI - Vremenska lenta, 2006
  • Janson: Povijest umjetnosti Gombrich: Povijest umjetnosti

Osnovna literatura

  • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.

  • Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.
  • Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.
  • Maria Carla Prette/Alfonso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 1991.)

  • Maria Carla Prette/Alfanso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 2001.)
  • Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.

Povijest umjetnosti

Povezane teme