unizg Pretraga

Povijest umjetnosti

Nositelji

dr. sc. Karla Lebhaft, vanjski suradnik (doc.)

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

studentske obveze nazočnost na predavanjima (3x opravdani izostanak), aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada jednog seminarska rada (vizualni/tekst) ili kolokvij (pismeni), ispit (pismeni)

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja umjetnosti od prvih početaka likovnog izražavanja, tj. predpovijesti, preko prvih povijesnih civilizacija, srednjeg vijeka, renensanse, manirizma, baroka, rokokoa, klasicizma, do preteče moderne umjetnosti potkraj XIX, stoljeća.

Cilj predmeta

Praćenje transformacije likovnog izraza, uočavanje i određivanje stilskih obilježja određenog razdoblja, povezivanje tih obilježja sa zbivanjima na svim planovima društvenoga života. Uspostavljanje temelja za razumjevanje procesa koji upućuju prema fenomenu moderne umjetnosti, kao i osnovu za sagledavanje transformacije fenomena odijevanja u kontekstu povijesti.

Literatura potrebna za ispit

  • Marijan Jakubin: VODIČ KROZ POVIJEST UMJETNOSTI - Vremenska lenta, 2006
  • Janson: Povijest umjetnosti Gombrich: Povijest umjetnosti

Osnovna literatura

  • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.

  • Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.
  • Ernst Hans Gombrich, Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.
  • Maria Carla Prette/Alfonso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 1991.)

  • Maria Carla Prette/Alfanso De Giorgis, Povijest umjetnosti (od početaka do naših dana), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003. (izbornik 2001.)
  • Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.

Povijest umjetnosti

Povezane teme