unizg Pretraga

Crtanje i slikanje II A

Nositelji

izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler

Suradnici

Marko Vojnić, asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

28923

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, finalna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike
•    Izraziti se u 3D formi
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihov konvencionalni značaj
•    Izraziti volumen na plohi tonskom i kolorističkom modulacijom 
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj te ga komparirati s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Savladavanje slikarskih tehnika i motiva vezanih uz odjeću različitih forma i materijala.

Cilj predmeta

Savladavanje slikarskih tehnika i motiva vezanih uz odjeću različitih forma i materijala, odjevni predmet i ljudska figura.

Crtanje i slikanje II A

Povezane teme