unizg Pretraga

Engleski jezik II A

Nositelji

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

28928

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• prepoznati i definirati osnovne pojmove vezane za povijest mode, tekstila i umjetnosti od početka 20. stoljeća do danas te objasniti njihov razvoj
• prepoznati nazivlje vezano za odjevne predmete od početka 20. stoljeća do danas, definirati i opisati odjevne predmete
• prepoznati, imenovati i opisati tekstilne uzorke, njihovo nastajanje i korištenje kroz povijest
• objasniti međuodnos filmske i glazbene industrije i mode u 20. st. 
• imenovati najvažnije modne dizajnere, dizajnere tekstila i kostimografe 20.st. te ukratno opisati njihov rad
• govoriti o razlici između mode i stila kao i međuodnosu mode i različitih identiteta 
• pratiti usmena izlaganja vezana za tekstilnu i modnu struku te postavljati pitanja i sudjelovati u razgovoru o temama predviđenima u sadržaju kolegija
• čitati s razumijevanjem tekstove u časopisima i na internetu vezane za tekstil i modu 
• izraditi u paru plakat koji jezično i vizualno prikazuje razvoj odjevnog predmeta kroz povijest, a na temelju lente razdoblja povijesti mode
• imenovati, definirati i primijeniti novousvojene strategije učenja i čitanja kao alate za bolje usvajanje sadržaja predmeta

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovna terminologija vezana za razdoblja u povijesti mode i umjetnosti kao i najvažnijih događaja vezanih za razvoj proizvodnje i dizajna tekstila od početka 20. st. do danas. Analiza naziva i promjena naziva odjevnih predmeta u navedenom periodu te opisivanje odjevnih predmeta. Tekstilni uzorci kroz povijest. Filmska i glazbena industrija 20. st. kao inspiracija za modu i kao konzument mode. Modni dizajneri, dizajneri tekstila i kostimografi koji su obilježili 20. st. Moda i stil,  moda i društveni, nacionalni, spolni i osobni identitet. Vježbe prepoznavanja razina važnosti informacija i sažimanja teksta. Primjena novih strategija učenja i strategija čitanja s razumijevanjem na engleskom kao stranom jeziku struke. Komunikacijske vještine u govoru i pismu. Vježbe aktivnog učenja i kritičkog razmišljanje unutar engleskog jezika struke.

Cilj predmeta

Usvajanje vokabulara engleskog jezika struke obuhvaćenog sadržajem kolegija. Razvijanje vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem. Usvajanje novih strategija učenja i čitanja s razumijevanjem u engleskom kao stranom jeziku struke. Usvajanje i primjena komunikacijskih vještina u govoru i pismu potrebnih za suradnički rad. Razvijanje aktivnog učenja i kritičkog razmišljanja kao temeljima za uspješno ovladavanje sadržajem kolegija.

Literatura potrebna za ispit

  • Pisani materijali dobiveni na nastavi koji uključuju i poveznice na video materijale.

Engleski jezik II A

Povezane teme