unizg Pretraga

Računalni jezik za dizajn

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

suradnici

dr. sc. Daniel Domović, poslijedoktorand

šifra predmeta

28915

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati temeljna načela rada računala.
•    Razlikovati osnove uloge i definirati značajke sastavnih dijelova računala.
•    Nabrojati ulazno/izlazne uređaje i opisati njihove značajke.
•    Opisati temeljna načela pohrane računalnih podataka i prepoznati prikladnost uporabe pojedinih medija za pohranu podataka u praktičnoj primjeni.
•    Definirati temeljna načela povezivanja računala i objasniti pojam računalnih mreža.
•    Objasniti pojam računalnog programa i prepoznati vrste programa i područja primjene.
•    Objasniti pojam interneta i usporediti internetske usluge.
•    Shvatiti važnost sigurnosti podataka u računalnom okruženju.

Okvirni sadržaj predmeta

SKLOPOVSKI DIO RAČUNALA: Povijest računala, osnovni pojmovi, osnovna građa računala (CPU, memorija, paralelna i serijska vrata, sabirnice), ulazni i izlazni uređaji, uređaji za pohranu podataka, uređaji za povezivanje računala.

Cilj predmeta

Načelno poznavanje rada računala i računalnih uređaja, razumijevanje međudjelovanja komponenti računalnog sustava, razumijevanje praktične primjenjivosti i prikladnosti računalnih uređaja i tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Darko Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004, ISBN 953-7156-06-0, 352 str.
  • Darko Grundler, Primijenjeno računalstvo, (sveučilišni udžbenik), GRAPHIS, Zagreb, ISBN 953-6647-03-6, 2000, 524 str.
  • D. Grundler, D. Franulić Šarić i T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, GRAPHIS, Zagreb, 2002, 204 str.
  • N. Milijaš, Lj. Milijaš, PC škola - Windows XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-7032-84-1, 296 str.
  • Ljiljana Milijaš, PC škola - Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-98218-6-X, 533 str.

Dopunska literatura

  • CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
  • Zoran Ikica, Toma Gvozdanović, PC - ŠKOLA Internet, e-mail, web, Pro-mil, Varaždin, 80 str.
  • Dario Sušanj, Brzi vodič kroz osobna računala, SYSPRINT, Zagreb, 2003, ISBN 953-232-019-9, 185. str.
  • Dario Sušanj, PC računala iznutra i izvana, SYSPRINT, Zagreb, 2002, 495 str.

Računalni jezik za dizajn

Povezane teme