unizg Pretraga

Crtanje i slikanje kostima/014

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

šifra predmeta

137508

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Regularno pohađanje nastave i mapa.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike striktno povezane uz povijesni kostim
•    Individualizirati glumca odjećom obzirom na karakter uloge
•    Izraziti se u zadanoj tematici
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihov konvencionalni značaj
•    Primijeniti suvremene materijale i slobodno pristupiti vlastitoj prezentaciji kostima
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj te ga usporediti s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje studenata s rekonstrukcijama kostima iz pojedinih predmeta na ljudskoj figuri. Razvijanje osjećaja i za različite crtačke i slikarske tehnike.

Cilj predmeta

Sadržaj predmeta je savladavanje i proučavanje forme, teksture i boje povijesnog kostima vezanog uz pojedino povjesno razdoblje i kazališni komad crtačim i slikarskim tehnikam na ljudskoj figuri i uz savladavanje i samog  portreta modela

Crtanje i slikanje kostima/014

Povezane teme