unizg Pretraga

Crtanje i slikanje kostima/014

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Regularno pohađanje nastave i mapa.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje studenata s rekonstrukcijama kostima iz pojedinih predmeta na ljudskoj figuri. Razvijanje osjećaja i za različite crtačke i slikarske tehnike.

Cilj predmeta

Kolegij razvija kod studenata osjećaj povezanosti ljudske figure s povijesnim kostimom. Upotrebom različitih tehnika koje se povezuju uz pojedine periode student oslobađa osobnu kreativnost koja će mu kasnije poslužiti prilikom promišljanja i izrade skica za kazališnu, televizijsku i filmsku kostimografiju.

Crtanje i slikanje kostima/014

Povezane teme