unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija I

Nositelji

Barbara Bourek, ak. slik., vanjski suradnik (doc.)

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Radioničke, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Kostim unutar predstave kao dio likovne cjeline sa scenom i svjetlom, kao dio redateljskog koncepta, šminka i frizura kroz povijest, izrada kostimografske skice u periodu baroka i rococo, izrada vlastite kostimografije na jedan zadani dramski i na jedan zadani operni tekst, slobodno bez redateljskog koncepta.

Cilj predmeta

Kolegijem se razvija kostimografsko razmišljanje i likovni pristupi.

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Primijenjena kostimografija I

Povezane teme