unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija I

Nositelji

doc. art. Barbara Bourek, vanjski suradnik

šifra predmeta

212119

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti osnovna likovna načela i analizirati smjerove u kostimografiji
•    primijeniti osnovne kostimografske tehnike
•    izraziti se u trodimenzionalnoj formi
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje
•    analizirati suvremene tehnologije i materijale i primijeniti ih pri modeliranju i vlastitoj prezentaciji
•    prepoznati vlastiti likovni izričaj te usporediti ga s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Kostim unutar predstave kao dio likovne cjeline sa scenom i svjetlom, kao dio redateljskog koncepta, šminka i frizura kroz povijest, izrada kostimografske skice u periodu baroka i rococo, izrada vlastite kostimografije na jedan zadani dramski i na jedan zadani operni tekst, slobodno bez redateljskog koncepta.

Cilj predmeta

Upoznavanje rada kostimografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Primijenjena kostimografija I

Povezane teme