unizg Pretraga

Izrada kostima (workshop)

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

suradnici

Jakupec Sanja, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

44361

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, izrada kostima

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Interpretirati osnovna načela i smjernice pri izradi različitih kostima i pripadajućeg „accessoirea“
•    Spoznati vlastiti izričaj u različitim tehnikama izrade kostima za film
•    Spoznati vlastiti izričaj u različitim tehnikama izrade kostima za televiziju
•    Prepoznati vezu između uloge režisera, montažera na filmu i TV i kostimografa
•    Različito pristupiti izradi kostima za povijesni scenarij, nasuprot izradi kostima za suvremeni scenarij na filmu i televiziji

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija je savladavanje procesa šivanja povijesnog kostima sa naglaskom na podstave, donje konstrukcije i tehnike fiksiranja istih.

Cilj predmeta

Uvesti studenta u svijet kazališnih kostima (filmskih ) uvjetovanih povijesnim periodom (predstava ili filma smješteni u točno određeno razdoblje u povijesti)

Izrada kostima (workshop)

Povezane teme