unizg Pretraga

Izrada kostima (workshop)

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, izrada kostima

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija je savladavanje procesa šivanja povijesnog kostima sa naglaskom na podstave, donje konstrukcije i tehnike fiksiranja istih.

Cilj predmeta

Kolegijem se razvija sposobnost izvođenja kostima.

Izrada kostima (workshop)

Povezane teme