unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija

Nositelji

doc. art. Barbara Bourek, vanjski suradnik

Šifra predmeta

212119

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

44359

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične, auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti osnovna likovna načela i analizirati smjerove u kostimografiji
•    primijeniti osnovne kostimografske tehnike
•    izraziti se u trodimenzionalnoj formi
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje
•    analizirati suvremene tehnologije i materijale i primijeniti ih pri modeliranju i vlastitoj prezentaciji
•    prepoznati vlastiti likovni izričaj te usporediti ga s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija je dramaturško promišljanje kostima, inspiracija sa dramskim ili glazbenim predloškom, izrada kostimografske skice i obrada materijala, te izrada kostimografskih mapa.

Cilj predmeta

Upoznavanje rada kostimografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Primijenjena kostimografija

Povezane teme