unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija II

Nositelji

doc. dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik

šifra predmeta

44368

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Parcijalni ispit – praćenje izade crteža, mapa i praktičnog rada- projekta ili izrade kostima, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti osnovna likovna načela i analizirati smjerove u kostimografiji
•    primijeniti osnovne kostimografske tehnike
•    izraziti se u trodimenzionalnoj formi
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje
•    analizirati suvremene tehnologije i materijale i primijeniti ih pri modeliranju i vlastitoj prezentaciji
•    prepoznati vlastiti likovni izričaj te usporediti ga s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Likovni elementi kojima se gradi kazališni odnos kostim - protagonist, kazališna maska, period 19. i 20 stoljeća, kostimografska skica, kontakt sa redateljem koji zadaje konkretan tekst. Obrada sa dva aspekta. Izrada kazališne maske.

Cilj predmeta

Upoznavanje rada kostimografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • Od kostima do kostimografije - Hrvatska kazališna kostimografija, autorica Martina Petranović, urednica Ivana Bakal, ULUPUH, ISBN 9789533270838, 2015.
  • 100 godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909-2009, autorice: Ana Lederer, Martina Petranović, Ivana Bakal, urednica Ivana Bakal, ULUPUH, ISBN 978-953-6898-95-4, 2011.
  • Dramaturgija kostimografje, autor Milenko Misailović, Sterijino pozorje, ISBN 8671090205, ISBN 9788671090209, 1990.
  • Teorija i kultura mode. Discipline, pristupi, interpretacije; urednici  Žarko  Paić,  Krešimir; Purgar, Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-71-6,  2018.
  • The Historical Encyclopedia of Costume, autor Auguste Racinet, Studio Editions, ISBN-10  0816019762  ISBN 13 9780816019762 1989.
  • A History of Costume in the West, autor Francois Boucher, Thames & Hudson, ISBN-10: 0500279101, ISBN-13: 978-0500279106, 1996.
  • The Book of Costume, autor Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN-10: 0517037165 ISBN-13: 978-0517037164, 1964.

Primijenjena kostimografija II

Povezane teme