unizg Pretraga

Scenografija I

Nositelji

doc. art. Ivo Knezović dipl.ing.arh., vanjski suradnik

šifra predmeta

82880

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - diplomski, smjer Modni dizajn
TMD - diplomski, smjer Kostimografija
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit (3), završni usmeni kolokvij vježbe, seminarski rad, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa - maketa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati kompleksne scenografije
•    ovladati tehnikama projektiranja promjena scenografije unutar izvedbe
•    finalizirati tlocrtnu dispoziciju i prezentirati rad u 3D obliku
•    razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje za definiciju i prikaz elemenata scenografije
•    povezati sve elemente koji utječu na projektiranje scenografije u zajedničku cjelinu 
•    projektirati scenografiju kompleksne predstave prema tekstualnom ili glazbenom predlošku, od interpretacije predloška do finalne prezentacije projekta

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje s osnovama scenskog prostora i tehnike. Elementi scene, perspektiva, objekti i forme, planovi prostora, modna pista, scenska iluzija, film, kazališet…

Cilj predmeta

Upoznavanje rada scenografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.

Scenografija I

Povezane teme