unizg Pretraga

Kostimografija za film i televiziju

Nositelji

izv. prof. art. Barbara Bourek

šifra predmeta

193309

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične, auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Usvojiti  temeljne pojmove analitičke metode čitanja scenarija i knjige snimanja kao predloška
•    Razviti istraživačke vještine potrebne za samostalno osmišljavanje kostima (prikupljanje podataka o određenom povijesnom razdoblju zadanom scenarijem)
•    Kreirati kostimografsko rješenje na zadani filmski/TV predložak u formi skica
•    Planirati i pripremiti sve faze realizacije zadanog kostimografskog projekta
•    Demonstrirati komunikacijske vještine, spremnosti za timski rad i brzu prilagodbu pri realizaciji projekta
•    Prezentirati samostalnu razradu koncepcije i idejnog rješenja zadanog kostimografskog projekta u mediju  filma i televizije

Okvirni sadržaj predmeta

Struktura predmeta omogućuje povezivanje i primjenu stečenih teorijskih i specifičnih znanja o oblikovanju kostima za film i televiziju. Naglasak je na savladavanju metodologije analize scenarija i knjige snimanja, te procesu razrade kostima po likovima od predprodukcije do završetka snimanja. Analizom i samostalnim istraživanjem studenti kreiraju vlastita kostimografska rješenja prema zadanom filmskom / televizijskom scenariju.

Cilj predmeta

•    Razvijanje općih i specifičnih kostimografskih kompetencija za film i televiziju.
•    Svladavanje temeljnih znanja o oblikovanju kostima i metodologiji rada u mediju  filma i televizije 
•    Razvoj sposobnost vlastite likovne interpretacije u mediju različitih filmskih i tv žanrova 
•    Primjena stečenog znanja i vještina za izradu kostimografskih rješenja u mediju  filma i televizije 

Literatura potrebna za ispit

  • Thompson, K;, Browell, D; Film History: An Inntroduction, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0073386133, Boston (2009.)
  • Ezra, E (Editor); European Cinema,, Oxford Univerity Press, ISBN-13: 978-0199255719, Oxford (2014)
  • Moseley, R (Editor); Fashioning Fim stars- Dress, Culture, Identity. British Film Institute, ISBN-13: 978-1844570683 London (2005)

Dopunska literatura

  • Škrabalo, I; Hrvatska filmska povijest ukratko: (1896-2006), V.B.Z., ISBN 978-953-201-831-4, Zagreb (2008)
  • Engelmeier, P & R; Fashion in Film, Prestel, ISBN3-7913-1808, Munich/NY (1997)
  • Nadoolman Landis, Deborah:50 Designers/50 Costumes: Concept to Character, University of California Press, ISBN-13: 978-0942102468, USA (2005)

Kostimografija za film i televiziju

Povezane teme