unizg Pretraga

Kultura spektakla

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

šifra predmeta

44391

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+1+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    raspravljati o funkcioniranju spektakla kao novoj interaktivnoj sferi kulture s modom u središtu
•    pristupiti osmišljavanju vlastitih autorskih radova kao preduvjetu za daljnje samostalno bavljenje teorijom mode
raspravljati o povijesnom podrijetlu fetišizma robe kao osnovi vladavine razmjenske (simboličke) vrijednosti predmeta u materijalnoj kulturi potrošačkog kapitalizma
•    analizirati odnose između spektakla, medija, korporativnog kapitalizma i mode
•    primijeniti znanja u teorijskom i praktičnom bavljenju spektakularizacijom mode u javnome prostoru djelovanja

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam društva spektakla; Moda i postmoderna scena; Suvremene društvene teorije o kulturi spektakla; Relokacije kulture i globalizacija; Kraj građanske intime u umjetnosti i arhitekturi; Virtualna stvarnost i simulakrum; Derealizacija zbilje; Seksualnost kao provokacija i kao eksperiment; Kulturna industrija spektakla; Zvijezde i medijski junaci; Reality-show i demokratizacija medija; Estetizacija politike: spektakularizacija zabave; Reklamokracija i medijska propaganda; Modni dizajn i new age; Suvremene politike identiteta (feminizam, postkolonijalna kritika, transrodni studiji).

Cilj predmeta

Predmet nastoji stvoriti teorijske pretpostavke za razumijevanje fenomena mode unutar društva i kulture spektakla kao vodeće kulture u našem postmodernom dobu. Studentima se daje na uvid suvremena teorijska literatura iz komplementarnih područja filozofije, sociologije, psihoanalize, vizualnih studija i semiotike o preobrazbi elitne kulture u tzv. celebrity culture. Spektakl se razumije kao moć slike (image-picture-icon) u vizualnoj komunikaciji kao načinu reprezentacije suvremenih društvenih identiteta. Na taj način se kritička teorija spektakla pokazuje kroz novu kulturu interaktivne zabave koja istodobno prelazi u banalnost i frivolnost, a  s druge strane omogućuje procvat mode kao stiliziranja života pojedinca i društva.

Literatura potrebna za ispit

  • Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI, Altagama, Zagreb, 2007.
  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Tonči Vladislavić (prir. ) MODA – POVIJEST; TEORIJA I SOCIOLOGIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  • Malcom Barnard, FASHION AS COMMUNICATION, Routledge, London, 2001.
  • Žarko Paić, VIZUALNE KOMUNIKACIJE: Uvod, Centar za vizualne studije, Zagreb, 2008.
  • Guy Debord, DRUŠTVO SPEKTAKLA, Arkzin, Zagreb, 1999.
  • W.J.T. Mitchell, WHAT DO PICTURES WANT?, Chicago University Press, Chicago, 2005.
  • Jean Baudrillard, INTELIGENCIJA ZLA ILI PAKT LUCIDNOSTI, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006.

Kultura spektakla

Povezane teme