unizg Pretraga

Teorijski osnovi kazališne produkcije

Nositelji

dr. sc. Ana Kodrić Gagro, vanjski suradnik (predavač)

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija su teorijska osnova kazališne produkcije: kao što su organizacija, planiranje, ustroj poslova, financiranje, proizvodnja, eksploatacija i plasman proizvoda.

Cilj predmeta

Kolegi razvija sposobnosti za izradu osnovnih modela različitih vrsta kazališnih planova i troškovnika.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Pavičić, N. Alfirević, Lj. Aleksić (2006) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedija, Zagreb, poglavlje 2. i 3.
  • M. Dragičević Šešić, B. Stojković (2013), Kultura/mendžment/animacija/marketing, Kulturno informativni centar, Zagreb
  • V. Lončar (2013), Kazališna tranzicija u Hrvatskoj, kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti, Meandarmedija, Zagreb, Poglavlje 8
  • D. Goleman (2007) Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

  • I. Adizes (2001) Dijagnoza stilova upravljanja, Adizes institut
  • Časopis Udruga (2014) - Kolumne Vitomire Lončar

Teorijski osnovi kazališne produkcije

Povezane teme