unizg Pretraga

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Nositelji

dr. sc. Ljubica Anđelković Džambić, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

137512

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Seminarski rad, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati mehanizme funkcioniranja kazališne produkcije u svim aspektima i fazama
•    Primijeniti potrebne elemente za projekt vlastite kazališne/umjetničke produkcije 
•    Napisati produkcijsku studiju kao polazište realizaciji svakog kazališnog/umjetničkog projekta 
•    Prepoznati različite zahtjeve produkcije izvedbenih umjetnosti s obzirom na promjene u načinu financiranja kulture u europskom i drugim prostorima 
•    Oblikovati kazališne i srodne umjetničke (izvedbene) projekte u skladu s dinamičnim promjenama u krajoliku suvremene umjetnosti
•    Utvrditi kako dolazi do interakcije između različitih medija suvremene produkcije u kojima kazalište postaje prostorom istraživanja i eksperimenta s novim tehnologijama i izvedbenom praksom
•    Istražiti mogućnosti suradnje s drugim područjima praktičnoga preoblikovanja kazališne produkcije u dinamičan interaktivni prostor medija suvremene umjetnosti

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij prati logične i iskustvene stupnjeve kazališne proizvodnje, od ideje projekta do skidanja projekta s repertoara.

Cilj predmeta

Riječ je o umjetničkome predmetu koji prati logične i iskustvene stupnjeve kazališne proizvodnje korak po korak od ideje projekta do skidanja projekta s repertoara, analizira ih i upoznaje studente s praktičnim poslovima producenta kroz svaku od faza od opcije do premijere (From Option to Opening ili From Page to Stage) i nakon toga. Cilj predmeta je metodički usvojiti sve stupnjeve predprodukcije, produkcije i dijela postprodukcijskih aktivnosti vezanih uz proizvodnju kazališne predstave i njezin plasman, sa svim detaljnim elementima produkcijskih aktivnosti potrebnih za potpuno dovršenje poslova od odabira teksta do planiranja repriza nakon premijere.

Literatura potrebna za ispit

  • Lukić, D. (2006): Produkcija i marketing scenskih umjetnosti, Hrvatski centar ITI-Unesco, Zagreb  

Dopunska literatura

  • Aleksandar Brkić, Ana Letunić (2021): Produkcija umjetničkih događaja, početni priručnik za buduće producente/ice, Rijeka 2020, Rijeka
  • Mihletić, Vedran (2008): Kreativna produkcija, Kult film, Zagreb
  • Škavić, Đurđica(1999): Hrvatsko kazališno nazivlje, Hrvatski centar ITI-Unesco, Zagreb

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Povezane teme