unizg Pretraga

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Nositelji

dr. sc. Ana Kodrić Gagro, vanjski suradnik (predavač)

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij prati logične i iskustvene stupnjeve kazališne proizvodnje, od ideje projekta do skidanja projekta s repertoara.

Cilj predmeta

Cilj kolegija je metodički usvojiti sve stupnjeve predprodukcije, produkcije i dijela postprodukcijskih aktivnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Misletić/ Lukić/Terešak/Ostojić: Skripte produkcije II, Kult Film, Zagreb 2003.
  • Donald C. Farber: From option to opening,Limelight Editions, 1989.

Dopunska literatura

  • Gill Davies: Create Your Own Stage Production Company, Watson-Guptill Pubns, 2000.
  • Stephen Langly: Theatre Management and Production in America, Drama Publishers, 1990.

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Povezane teme