unizg Pretraga

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Nositelji

dr. sc. Ana Kodrić Gagro, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

137512

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Seminarski rad, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati mehanizme funkcioniranje kazališne produkcije u svim aspektima i fazama
•    Primijeniti potrebne elemente za projekt vlastite kazališne produkcije
•    Prepoznati različite zahtjeve produkcije u kazalištu s obzirom na promjene u načinu financiranja kulture u europskom i drugim prostorima od kraja 1960-ih godina do danas
•    Oblikovati kazališne projekte u skladu s dinamičnim promjenama u krajoliku suvremene umjetnosti
•    Utvrditi kako dolazi do interakcije između različitih medija suvremene produkcije u kojima kazalište postaje prostorom istraživanja i eksperimenta s novim tehnologijama i izvedbenom praksom
•    Istražiti mogućnosti suradnje s drugim područjima praktičnoga preoblikovanja kazališne produkcije u dinamičan interaktivni prostor medija suvremene umjetnosti

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij prati logične i iskustvene stupnjeve kazališne proizvodnje, od ideje projekta do skidanja projekta s repertoara.

Cilj predmeta

Riječ je o umjetničkome predmetu koji prati logične i iskustvene stupnjeve kazališne proizvodnje korak po korak od ideje projekta do skidanja projekta s repertoara, analizira ih i upoznaje studente s praktičnim poslovima producenta kroz svaku od faza od opcije do premijere (From Option to Opening ili From Page to Stage) i nakon toga. Cilj predmeta je metodički usvojiti sve stupnjeve predprodukcije, produkcije i dijela postprodukcijskih aktivnosti vezanih uz proizvodnju kazališne predstave i njezin plasman, sa svim detaljnim elementima produkcijskih aktivnosti potrebnih za potpuno dovršenje poslova od odabira teksta do planiranja repriza nakon premijere.

Literatura potrebna za ispit

  • Misletić/ Lukić/Terešak/Ostojić: Skripte produkcije II, Kult Film, Zagreb 2003.
  • Donald C. Farber: From option to opening,Limelight Editions, 1989.

Dopunska literatura

  • Gill Davies: Create Your Own Stage Production Company, Watson-Guptill Pubns, 2000.
  • Stephen Langly: Theatre Management and Production in America, Drama Publishers, 1990.

Praktični elementi kazališne produkcije/014

Povezane teme