unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija III

Nositelji

doc. dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik

šifra predmeta

44371

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

7 (4+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Parcijalni ispit – praćenje izade crteža, mapa i praktičnog rada- projekta ili izrade kostima
Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti osnovna likovna načela i analizirati smjerove u kostimografiji
•    primijeniti osnovne kostimografske tehnike
•    izraziti se u trodimenzionalnoj formi
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje
•    analizirati suvremene tehnologije i materijale i primijeniti ih pri modeliranju i vlastitoj prezentaciji
•    prepoznati vlastiti likovni izričaj te usporediti ga s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Rad na preddiplomskom ispitu, veza između kostima i kazališnog čina, specifičnosti TV i filmske kostimografije, zajednički diplomski ispit sa studentima ADU, od skice do izvedbe kostima.

Cilj predmeta

Upoznavanje rada kostimografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body, autorica Donatella Barbieri, Bloomsbury Academic, ISBN-10: 0857855107, ISBN-13: 978-0857855107, 2017.
  • Performansod futurizma do danas, autorica RoseLee Goldberg, Test! i URK, ISBN 953-99461-0-7, 2003.
  • Prepoznatljivo svoja - kostimografkinja Ika Škomrlj, autorica Martina Petranović, urednica Ivana Bakal, ULUPUH, ISBN 978-953-327-071-5, 2014.
  • Vanda Pavelić Weinert, autori: Martina Petranović, Guido Quien, urednice: Ivana Bakal i Martina Petranović, ULUPUH, ISBN 978-953-327-146-0, 2018.
  • Kamilo Tompa i kazalište, autorica: Martina Petranović, urednice: Ivana Bakal i Martina PetranovićHAZU, ULUPUH, ISBN 978-953-347-144-0, ISBN 978-953-327-120-0, 2017.
  • The Art of Manipulating Fabric, autorica Colette Wolff, Krause publications, ISBN-10 9780801984969, ISBN-13 978-0801984969, 1996.
  • The Chronicles of Western Costume: From the Ancient World to the Late Twentieth Century, autor John Peacock, Thames and Hudson, ISBN-10 0500511519  ISBN-13 9780500511510, 2003.

Primijenjena kostimografija III

Povezane teme