unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija III

Nositelji

dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik (doc.)

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

7 (4+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Radioničke, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Rad na preddiplomskom ispitu, veza između kostima i kazališnog čina, specifičnosti TV i filmske kostimografije, zajednički diplomski ispit sa studentima ADU, od skice do izvedbe kostima.

Cilj predmeta

Kolegijem se razvijaju sposobnosti kostimografskog rada u kazališnom timu.

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Primijenjena kostimografija III

Povezane teme