unizg Pretraga

Izrada kostima

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija

Satnica

6 (2+4+0)

ECTS

6

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, priprema za izradu kostima

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Savladavanje izrade (šivanja) povijesnog kostima vezanog uz tipične konstrukcije pojedinih perioda, od donje odjeće do gornje odjeće.

Cilj predmeta

Kolegijem se razvija sposobnost izrade kostima zbog bolje komunikacije sa kazališnom radionicom.

Izrada kostima

Povezane teme