unizg Pretraga

Izrada kostima

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

suradnici

Jakupec Sanja, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

44370

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

6 (2+4+0)

ECTS

6

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, priprema za izradu kostima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Interpretirati osnovna načela i smjerove pri izradi zadanog kostima
•    Prepoznati vezu između režisera i kostimografa
Spoznati vlastiti izričaj u različitim tehnikama izrade kostima za kazalište i njihovu izradu u suradnji sa kulturnim institucijama i kazališnim radionicama
•    Spoznati i primijeniti specifičnost kostima za balet i za suvremeni ples
•    Spoznati i primijeniti specifičnost kostima za operu i
•    Spoznati i primijeniti specifičnost kostima za dramu
•    Spoznati psihološke karakteristike glumaca u dogovoru s režiserom

Okvirni sadržaj predmeta

Savladavanje izrade (šivanja) povijesnog kostima vezanog uz tipične konstrukcije pojedinih perioda, od donje odjeće do gornje odjeće.

Cilj predmeta

Uvesti studenta u svijet kazališnih kostima (filmskih ) uvjetovanih povijesnim periodom (predstava ili film smješteni u točno određeno razdoblje u povijesti) vezanih uz diplomski rad ili slobodan pristup (prerađeni kostimi vezani uz moderno razdoblje) diplomskog rada

Izrada kostima

Povezane teme