unizg Pretraga

Performativnost mode

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Kostimografija
TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam performativnog; Umjetnost performansa i moda; Prezentacija tijela; Prostornost i incenacija; Umjetnost instalacija i moda; Vremenitost događaja i ritam mode; Teatralizacija i svjetlo; Prezencija i reprezentacija mode; Liminalnost i transformacija tijela; Insceniranje i estetsko iskustvo u kazalištu; Totalno umjetničko djelo, događaj, event-art; Modne revije, izložbe, prezentacije; Konceptualna umjertnost i moda; Performans i modni stilovi; Insceniranje prostora modnog spektakla.

Cilj predmeta

Predmet omogućava studentima kreativnu implementaciju teorije mode s praktičnim iskustvima iz suvremene umjetnosti i modnog dizajna u analizi performativnosti mode kao artefakta i komunikacije. U neposrednoj vezi s tendencijama svjetskih umjetničkih smotri suvremenoga dizajna (Venecijansko bijenale, Documenta u Kasselu, TRANSMEDIALE u Berlinu) prostor modnog insceniranja zahtijeva nova znanja o performativnom karakteru suvremene mode. Studenti kroz suradnju s teoretičarima suvremene umjetnosti i dizajna, kustosima i organizatorima modnih događaja razvijaju specifično znanje o novim načinima izvedbe i prezentacije mode kao spektakla.

Literatura potrebna za ispit

  • Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI, Altagama, Zagreb, 2007.
  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Tonči Vladislavić (prir. ) MODA – POVIJEST; TEORIJA I SOCIOLOGIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  • Malcom Barnard, FASHION AS COMMUNICATION, Routledge, London, 2001.
  • Žarko Paić, VIZUALNE KOMUNIKACIJE: Uvod, Centar za vizualne studije, Zagreb, 2008.

Performativnost mode

Povezane teme