unizg Pretraga

S Pomoćna sredstva u oplemenjivanju

Nositelji

Doc. dr. sc. Lea Botteri

šifra predmeta

57022

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni, usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati površinsko aktivna sredstva i predložiti primjenu
•    razlikovati fluorescentna od fosforescentnih sredstava za oplemenjivanje
•    voditi apreturu protiv gužvanja
•    voditi apreturu za poboljšanje opipa
•    razlikovati sredstva za antistatičko i antimikrobno oplemenjivanje
•    provesti vodoodbojnu i uljeodbojnu obradu
•    naučiti spojeve i pretkondenzate za obradu protiv gorenja
•    spoznati mogućnosti oplemenjivanja ekološkim sredstvima
Studenti će usvojiti znanja o pomoćnim sredstvima u oplemenjivanju. Studenti trebaju usvojiti vještinu logičkog zaključivanja na osnovu usvojene teorije i znati koje sredstvo primijeniti obzirom na ekološke i ekonomske zahtjeve tržišta.

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u tekstilnoj industriji kao i za suočavanje sa stalnim tehnološkim promjenama i inovacijama.

Cilj predmeta

Studenti će steći znanja o razvoju novih spojeva u skladu sa sve strožim ekološkim zahtjevima. Studenti trebaju usvojiti vještinu logičkog zaključivanja na osnovu usvojene teorije i znati koje sredstvo primijeniti obzirom na ekološke i ekonomske zahtjeve tržišta.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Shore, Colorants and Auxiliaries, Vol. 2, Auxiliaries, SDC, Bradford, 1990
  • Radovi objavljeni u tekstilnim časopisima – Tekstil, AATCC Review, Coloration Technology i dr.
  • A.M. Grancarić / A. Tarbuk: Interni materijali sa slajdovima za predavanja 
  • A.M. Grancarić, A. Tarbuk: Interni materijali s uputama za vježbe 

Dopunska literatura

  • Soljačić I., A. M. Grancarić: Vježbe iz procesa oplemenjivanja tekstila, Zagreb 1995.
  • Pušić, T. Soljačić, I.: Njega tekstila, Zagreb, 2004.
  • Katalozi tekstilnih pomoćnih sredstava (TPI; AATCC; BASF; CHT-Bezema, Textilcolor; CIBA; Kemo)

S Pomoćna sredstva u oplemenjivanju

Povezane teme