unizg Pretraga

Crtanje i slikanje IV A

Nositelji

izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler

šifra predmeta

36615

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti prostorno predočavanje tijela i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama.
•    Primijeniti osnove plastične anatomije, muskulatura, kostur, stav – balans, kontrapost itd.
•    Formirati osobni način promatranja i razumijevanja ljudske figure
•    Izraziti perspektivu i prostorna skraćenja
•    Analizirati odjevni predmet na tijelu, volumen, svijetlo, materijalnost površine itd.
•    Portretirati
•    Analizirati elemente ljudskog tijela značajne za
kreaciju modnih dodataka, kao što su ruke, dlanovi, noge, stopala 
•    Izabrati materijal i tehniku obzirom na atmosferu, raspoloženje i karakter poze

Okvirni sadržaj predmeta

Prostorno predočavanje ljudskog tijela, portreta i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama prema živom modelu. Primijena plastične anatomije, muskulatura, kostur, stav – balans, kontrapost itd. Analiza odjevnog predmeta na tijelu, volumen, svijetlo, materijalnost površine, te elementi ljudskog tijela značajnih za kreaciju modnih dodataka, kao što su ruke, dlanovi, noge, stopala. Formiranje osobnog načina promatranja i razumijevanja ljudske figure. Odabir materijala i tehnike s obzirom na atmosferu, raspoloženje i karakter poze.

Cilj predmeta

Osposobljavanje za samostalnu opservaciju pokreta, forme, stilizaciju ljudskog lika, valera, volumena draperije itd.

Literatura potrebna za ispit

  • Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.

Dopunska literatura

  • Nedjeljko Magjer: Umijeće crtanja
  • Jeno Barcsay: Anatomy for the Artist
  • Paul Klee: Pedagogical Sketchbook

Crtanje i slikanje IV A

Povezane teme