unizg Pretraga

Kreiranje odjeće II A

Nositelji

prof. art. Paulina Jazvić

šifra predmeta

36612

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjerModni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•        Primijeniti principe skladnog komponiranja odjevnih predmeta i cjelina. 
•    rješavati kreativne zadatake u području muških odjevnih predmeta i kompozicija.
•        rješavati kreativne zadatake u svim segmentima dječjeg odjevanja .
•        rješavati kreativne zadatake u području oblikovanja ženskih odjevnih predmeta i kompozicija.
•    analizirati vlastite i tuđe kreacije muške,ženske i dječje odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Primjena principa komponiranja (ritam, proporcija, simetrija itd.) u kreiranju. Razvijanje individualnog smisla za izražavanje mogućih odjevnih oblika i odjevnih kompozicija.

Cilj predmeta

Razvijanje svijesti o odjevnim predmetima i kompozicijama.
Razvijati istraživačke interese za različite pojavnosti odjevnih predmeta s obzirom na spol,dob,funkciju,godišnje doba,namjenu,status,izvedbu u povijesnom i suvremenom kontekstu.
Razvijati sposobnosti kreativnog mišljenja u svim aspektima stvaranja odjeće.
Razvijati sposobnost analize,klasifikacije,kategorizacije i vrednovanja muških ,ženskih, i dječjih odjevnih predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.

Kreiranje odjeće II A

Povezane teme