unizg Pretraga

Modna ilustracija A

Nositelji

prof. art. Paulina Jazvić

šifra predmeta

36631

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativni radovi

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razumjeti likovni govor i sintaksu modne ilustracije 
•    Primjeniti likovni jezik i principe u ilustriranju tekstilnih i modnih sadržaja
•    Analizirati i kritički valorizirati vlastite i tuđe ilustracije.
•    Kvalitetno ilustrirati zadane i ponuđene projekte
•    Kvalitetno realizirati razne aspekte kreativnih zadataka u različitim likovnim tehnikama
•    Kompetentno ilustrirati sadržaje kroz razne medije vizualnog i likovnog izražavanja
•    Izraditi mapu vlastitih modnih ilustracija
•    Verbalno prezentirati svoje radove i ideje

Okvirni sadržaj predmeta

Principi stvaranja modne ilustracije. Studija ljudske figure. Savladavanje vještine prikazivanja tekstila i odjeće crtačim i slikarskim tehnikama. Izgrađivanje osobnog stila likovnog rukopisa i konceptualni pristup modnoj ilustraciji.

Cilj predmeta

Razviti kod studenata moć vizualizacije i ekspresije vlastitih i tuđih kreativnih zamisli.
Osposobiti studente za ilustriranje u širem smislu dokumentiranja i slikovitog prikazivanja modnih sadržaja.
Osposobiti studente da umjetničkim sredstvima kroz modnu ilustraciju interpretiraju modne sadržaje na višem stupnju likovnosti i autentičnom likovnom izričaju.

literatura

  • Posjete galerijama, muzejima i izložbama

Modna ilustracija A

Povezane teme