unizg Pretraga

Modna ilustracija A

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativni radovi

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Principi stvaranja modne ilustracije. Studija ljudske figure. Savladavanje vještine prikazivanja tekstila i odjeće crtačim i slikarskim tehnikama. Izgrađivanje osobnog stila likovnog rukopisa i konceptualni pristup modnoj ilustraciji.

Cilj predmeta

  • Student razvija moć vizualizacije i ekspresije kreativnih ideja i osposobljen je za ilustriranje u širem smislu.

Dopunska literatura

  • Posjete galerijama, muzejima i izložbama

Modna ilustracija A

Povezane teme