unizg Pretraga

Elementi projektiranja odjeće I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici:

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

36609

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa s crtežima s vježbi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi mrežu prema razmjerima čovječjeg tijela u koju se smješta ljudski lik, muški, ženski i dječji 
•    primijeniti znanja iz plastične anatomije čovječjeg tijela u projektu odjeće
•    izraditi mreže za djecu od dojenčeta do 14 godina i u njih ucrtati dječji lik
•    prepoznati svrhu projektiranja odjeće kao dokumenta za proizvodnju
•    prepoznati tjelesnu sazdanost i osnovne vrste konstitucija
•    analizirati osnovnih razlika između engleske klasike i pariške visoke mode

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: poznavanja plastične anatomije čovječjeg tijela u svrhu razrade projekta odjeće, čovječji lik treba biti nacrtan prema antropološkim mjerama, izduljeno, konstrukcijski i tehnološki čitko, a privlačno oku promatrača. Vježbe: crtanje mreže na ploči izduženog muškog i ženskog modnog lika. Za crtanje dječjeg tijela i modnog lika postoje posebna pravila: dječje tijelo se crta prema rastu i razvoju, jer se stalno mijenja, povećava i sazrijeva u svojim funkcijama. Dijete ima u pojedinoj životnoj dobi određene proporcije tijela. Za projekt odjeće treba izdvojiti četiri osnovna rasta i razvoja djeteta koja pokazuju najuočljivije razlike u proporcijama tijela, a to su: novorođenče i dojenče, dvogodišnje, šestogodišnje, dvanaestogodišnje dijete.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava za ispravno crtanje i razumijevanje čovječjeg tijela i modnog lika muškaraca, žene i djece, kako bi što lakše projektirali odjeću. Svrha projektiranja odjeće je izrada nacrta koji sadrži procese izvedbe projekta; grafički prikaz, faze, detalje i cjelinu, jedinstvo likovnih elemenata u odjevnom proizvodu, trodimenzionalnost čovječjeg tijela u prostoru  i odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb

Dopunska literatura

  • Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
  • Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
  • Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
  • Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.

Elementi projektiranja odjeće I

Povezane teme