unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće I

Nositelji

doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

šifra predmeta

36611

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati proporcije muškog tijela
•    objasniti značaj konstrukcijske pripreme
•    primijeniti antropometrijska mjerenja i proporcije muškog tijela pri izradi kroja
•    izraditi kroj odjevnog predmeta (rublja, muške gornje odjeće) prema modelu
•    gradirati kroj muškog odjevnog predmeta
•    primijeniti postupke dodavanja šavova i poruba u ovisnosti o značajkama modela odjevnog predmeta 
•    izraditi različite vrste krojnih slika

Okvirni sadržaj predmeta

Standardi i norme (ISO i EN). Antropometrijske značajke i anatomska građa tijela. Mjere za konstruiranje i modeliranje odjeće, te analiza i uzimanje mjera. Konstrukcija muške košulje. Konstrukcija muške pidžame. Konstrukcija muških hlača. Konstrukcija muškog prsluka. Konstrukcija radnog odijela. Povećavanje i umanjivanje krojeva. Krojne slike.

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama konstrukcijske pripreme; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške odjeće; trendovi u konstrukciji odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.

Dopunska literatura

  • Časopis Rundschau

Konstrukcija odjeće I

Povezane teme