unizg Pretraga

Crtanje povijesnog tekstila i kostima

Nositelji

doc. art.  Marin Sovar ak. slik. graf.

šifra predmeta

36608

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike striktno povezane uz povijesni tekstil i odjeću
•    Izraziti se u zadanoj tematici
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati različite crtače i slikarske tehnike i njihov konvencionalni značaj
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj komparirajući ga sa umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija je rekonstrukcija povijesnih kostima. Crtanjem i slikanjem studenti proučavaju formu, teksturu, boju i ton kostima, te ornamentiku tekstila od ranog antičkog razdoblja do 21. stoljeća.

Cilj predmeta

Sadržaj kolegija je rekonstrukcija povijesnih kostima. Crtanjem i slikanjem studenti proučavaju formu, teksturu, boju i ton kostima, te ornamentiku tekstila od ranog antičkog razdoblja do 21. stoljeća.

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Crtanje povijesnog tekstila i kostima

Povezane teme