unizg Pretraga

Dizajn modnih dodataka I

Nositelji

doc. art. Josipa Štefanec

Suradnici:

 

šifra predmeta

36629

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti proces i etape oblikovanja pojedinačnog modnog dodatka prolazeći proces od crtačkog dijela do realizacije prototipa
•    primijeniti znanja iz poznavanja likovnog komponiranja volumena, masa i šupljina u oblikovanju modnog dodatka
•    izraditi prototip jednog dizajnerskog rješenja u glini
•    interpretirati modni dodatak kao dio modne cjeline
•    izraditi crteže i maketu modnih dodataka vezanih uz kolekciju
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Istraživanje i shvaćanje modnih dodataka kao trodimenzionalnih predmeta.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za razumijevanje modnih dodataka kao tjelesnih ekstenzija jasno određenih funkcijom. Shvaćanje karakteristika ljudske figure u pokretu kao i analiziranja funkcije modnih dodataka vezanih uz pokret.

Literatura potrebna za ispit

  • Ch. Seeling: Fashion, The Century of Designers, Konemann, Koln, 1999.
  • V. Steele: Shoes, Scriptum Ed., London, 1998
  • S. Mazza: Contenitorio, Idea Books, Milano, 1996.

Dopunska literatura

  • C. Mc Dowell: Hats, Th. & H., London, 1992.

Dizajn modnih dodataka I

Povezane teme