unizg Pretraga

Prezentacijski praktikum

Nositelji

doc. dr. sc. Maja Stracenski Kalauz

SURADNICI

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač 

šifra predmeta

36647

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prezentacijski portfolio

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti metodologiju izrade komunikacijskog plana, zakonitosti komunikacije i pojedine kanale komunikacije,
•    istražiti sve potrebne elemente za primjenu u izradi komunikacijskog plana
•    razlikovati i izložiti osnovne elemente, kanale i alate komunikacije
•    analizirati sve prikupljene elemente kroz sve poznate analitičke metodologije (SWOT, definicija problema, portfolio, kvalitetivne, kvantitativne)
•    izraditi komunikacijski plan prema slijedu obveznih elemenata (vizija, misija, definiranje problema, ciljeva, zadataka, izrada strategije i taktike)

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovna definicija prezentacije tekstila. Principi komunikacije s tržištem/kupcem. Definicija proizvoda prema kojem se prilagođava komunikacija. Komunikacija dizajnera kao marke. Komunikacija dizajnerskog proizvoda – maloprodaja, veleprodaja, direktno i indirektno. Komunikacija dizajnera kao konzultanta za imidž. Oglašavanje. Promotivni materijali. Marketinški PR. Direktna pošta. Promocija prodaje. Eventi.

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovama komunikacije i komunikacijskih kanala i alata, njihovim zakonitostima. Osposobiti studente za praktičnu uporabu komunikacijskih elemenata, za razvoj strateškog planiranja komunikacije i izradu komunikacijskog plana. Obučiti i osposobiti studente za smisleno i samostalno upravljanje komunikacijom u smjeru razvoja učinkovite komunikacije za proizvode iz segmenta tekstila za interijere. Razvoj poznavanja i sposobnosti prezentacije u svim kategorijama komunikacije kroz praktični rad i radionice na pojedine teme.

Literatura potrebna za ispit

  • The Effective Advertiser - Tom Brannan; Advertising – Frank Jefkins

Dopunska literatura

  • Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business

Prezentacijski praktikum

Povezane teme