unizg Pretraga

Modni dizajn II

Nositelji

doc. art. Josipa Štefanec

Suradnici:

 

šifra predmeta

36632

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati proces i etape oblikovanja pojedinačnog odjevnog predmeta prolazeći proces od crtačkog dijela do realizacije
•    primijeniti znanja iz poznavanja likovnog komponiranja glatkih i nabranih površina u oblikovanju modnog dizajnerskog rješenja po principima zlatnog reza
•    izraditi prototip jednog dizajnerskog rješenja
•    analizirati karakteristike glatkih i nabranih oblika kroz povijest odijevanja
•    definirati karakteristike glatkih i nabranih ploha na primjerima suvremene skulpture
•    izraditi modne crteže, dizajnersku mapu i prototip
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Nastavak studiranja odjeće na ljudskome tijelu različitim crtačkim pristupima. Razvijati istraživanje tekstilnih materijala, njihovih karakteristika kao i prikladnosti u kreiranju različitih odjevnih formi. Kontinuirano studiranje mnoštva različitih silueta kako u crtežu isto tako modeliranjem na lutki, iznalaženje novih i složenih rješenja: produbljivanje shvaćanja rezova i ušitaka u dobivanju novih ukrojenih formi. Kreativna uporaba različitih istraživačkih metoda u iznalaženju inspiracije za nove kreacije u suvremenom modnome dizajnu.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za dizajniranje anatomskih i drapiranih odjevnih formi. Rad na oblikovanju i istraživanju profila odjevnog plašta. Osposobiti studente za izradu vlastite dizajnerske mape, materijala i dizajniranog odjevnog predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • C. Mc Dowell: Fashion Today, Phaidon, London, 2000.
  • J. Ejffers: Textile Designs, Henry N. Abrams, New York, 1991.
  • V. Steele: Paris Fashion, Berg, Oxford N. Y., 1998.

Dopunska literatura

  • U. Volli: Block Notes, Lupetti, Milano, 1998.
  • R. Martin, H. Koda: Dior, MoMa, N.Y. 1997.

Modni dizajn II

Povezane teme