unizg Pretraga

Modni dizajn II

Nositelji

izv.prof.art.dr.sc. Jasminka Končić

Suradnici:

doc. art. Josipa Štefanec, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Nastavak studiranja odjeće na ljudskome tijelu različitim crtačkim pristupima. Razvijati istraživanje tekstilnih materijala, njihovih karakteristika kao i prikladnosti u kreiranju različitih odjevnih formi. Kontinuirano studiranje mnoštva različitih silueta kako u crtežu isto tako modeliranjem na lutki, iznalaženje novih i složenih rješenja: produbljivanje shvaćanja rezova i ušitaka u dobivanju novih ukrojenih formi. Kreativna uporaba različitih istraživačkih metoda u iznalaženju inspiracije za nove kreacije u suvremenom modnome dizajnu.

Cilj predmeta

Studenti istražuju karakteristike modnih trendova vodećih dizajnera i njihov utjecaj na ukupnu modnu sliku: interpretiraju modnu liniju kroz crtež. Razvijanje svijesti i shvaćanja povezanosti između individualne vizije i općih zahtjeva modnoga sustava, industrije i tržišta. Naglasak na shvaćanju modnog proizvoda kao dijela procesa dizajnerskog mišljenja: planiranje i izrada dizajnerske mape sa vlastitim radovima.

Literatura potrebna za ispit

  • C. Mc Dowell: Fashion Today, Phaidon, London, 2000.
  • J. Ejffers: Textile Designs, Henry N. Abrams, New York, 1991.
  • V. Steele: Paris Fashion, Berg, Oxford N. Y., 1998.

Dopunska literatura

  • U. Volli: Block Notes, Lupetti, Milano, 1998.
  • R. Martin, H. Koda: Dior, MoMa, N.Y. 1997.

Modni dizajn II

Povezane teme