unizg Pretraga

Etnologija tekstila i odijevanja

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

suradnici

dr. sc. Petra Krpan, viši asistent

Šifra predmeta

212108

Stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

36625

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+0+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati dostupnu znanstvenu i muzeološku literaturu o povijesti tekstila i odijevanja među seljačkim stanovništvom na teritoriju današnje Hrvatskoj u prošlosti.
•    analizirati izvore osobnog znanja o povijesti tekstila i odijevanja iz obiteljskih priča, te znanstvene, muzejske i popularne
interpretirati i objasniti osnovne etape institucijskog razvoja, utjecajnih etnologa, i znanstvenih disciplina etnologije, folkloristike i kulturalne antropologije u Hrvatskoj, od samih početaka 1896-te godine do danas
•    razlikovati folklor i folklorizma
•    razlikovati slavljeničke i ponekad «izmišljene» povijesti od historijskog pristupa temeljenog na pisanim i usmenim izvorima,
•    razlikovati etnografska istraživanja kroz razgovore, promatranja i sudjelovanje, te muzeološke interpretacije od izvedbenih i popularnih interpretacija

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente s povijesnim pregledom etnoloških istraživanja tekstila i odijevanja na području Hrvatske, od tehnika prerade tekstilnih vlakana, do raznih tehnika stvaranja i ukrašavanja tekstilnih materijala, do izrade odjevnih predmeta. Posebna pažnja posvetiti će se funkcijama tekstila i odjeće u organizaciji lokalnog društvenog života sve do sredine 20-tog stoljeća. Studenti će se isto tako upoznati sa fenomenom folklorizma, odnosno ulogom narodnih nošnji u stvaranju nacionalnog identiteta na teritoriju Hrvatske (od doba Austro-Ugarske, zatim Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije, do nezavisne Hrvatske), te o načinu njihove muzealizacije u centralnim i pokrajinskim etnografskim muzejima.

Cilj predmeta

Studenti će se upoznati sa rasponom tradicija ručne izrade tekstila i odjeće, nakita, i obuće u seljačkim domaćinstvima i obrtima u prošlosti, kao i promijenama u odijevanju koje su bile rezultat tehnološkog razvoja i društvenih promijena tijekom 19-tog i 20-tog stoljeća. Studenti će se osim folklora upoznati i sa fenomenom tkzv. folklorizma, odnosno korištenja odabranih (kanoniziranih) folklornih tradicija u svrhu stvaranja nacionalnih identiteta, kao i uloge etnologa i etnoloških institucija u tim procesima. Kroz izradu seminarskog rada, studenti će steće početno iskustvo etnografskog istraživanja kroz dokumentaciju odabranog suvremenog stila odijevanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Čapo Žmegač, J. et al. (ur.) (1998). Etnografija: Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Matica Hrvatska. (odabrana poglavlja)
  • Bonifačić, Vjera. (1996). Antun Radić and ethnological research of textiles in Croatia, 1896 to 1919. Studia Etnologica Croatica, 7/8.
  • Bonifačić, Vjera. (1996). Ethnological research in Croatia, 1919 to1940. Narodna umjetnost, 33/2, 239-263.
  • Bonifačić, Vjera. (1994). Lace production in Pag, Croatia, from 1900 to the present. Etnološka tribina, 17, 139-154.
  • Bošković-Stulli, Maja. (1983). O folklorizmu. U Usmena književnost nekad i danas. Prosveta.

Dopunska literatura

  • Bogatyrev, P. (1971-1937). The functions of folk costume in Moravian Slovakia. In A. Seobok (Ed.) Approaches to semiotics.
  • Taylor, Lou. (2002).The study of dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
  • Ribarić-Radauš, J. (1988). Čarolija niti: Vještina narodnog tkanja u Jugoslaviji. Zagreb: MGC.

Etnologija tekstila i odijevanja

Povezane teme