unizg Pretraga

Modni dizajn I

Nositelji

doc. art. Josipa Štefanec

Suradnici:

doc. art. Josipa Štefanec

šifra predmeta

36628

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati elementarne procese modnog dizajna
•    primijeniti znanja iz poznavanja osnova likovnog jezika u crtanju modne figure i oblikovanju modnog dizajnerskog rješenja
•    izraditi trodimenzionalne kubizirane modne crteže ljudske figure i modnih silueta
•    analizirati modne siluete i njihovu interakciju i povezanost sa ljudskim tijelom
•    definirati važnost i značaj primjene osnova geometrijske sinteze oblika na oblikovanje cjelokupne modne siluete
•    izraditi modne crteže i geometrizirane makete od papira jednostavnih dizajnerskih rješenja
•    analizirati vlastita postignuta rješenja primjenjujući stečena znanja

Okvirni sadržaj predmeta

Crtanje i studiranje ljudske figure: linija, ploha, masa, volumen, praznina: odnosi, omjeri, svjetlo i sjena. Crtanje i studiranje osnovne modne figure, shvaćanje linije odjeće u odnosu na tijelo; uče se odjevni detalji i terminologija i istražuju osnovne formativne karakteristike materijala.Studenti studiraju i crtaju ljudsko tijelo kao i prva modna rješenja od elastičnih materijala. važnost upoznavanja anatomije i funkcioniranja ljudskog tijela u pokretu.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalno crtanje ljudske, a potom i modne figure primjenjujući osnovne elemente likovnog jezika (volumen, liniju, plohu) koji osiguravaju trodimenzionalan prikaz ljudskog tijela i odjeće. Studente se osposobljava za razumijevanje različitih odnosa kvaliteta i omjera veličina u ljudskome tijelu kao osnove za dizajnerski proces. Osposobiti studente za kreativno istraživanje i dizajniranje pojedinačnih odjevnih predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • F. Boucher: History of Costume on teh West, Th. & H., London, 1996.
  • V. Mendes, A. de la Hay: 20th Century Fashion, Th. & H., London, 1999.
  • T. Jones, A. Mair: Fashion Today, Phaidon, London, 2000.

Dopunska literatura

  • A. Jarnow, M. Guerriero, B.Judelle: Inside the Fashion Business, Macmillan P.Co., N.Y. 1987.

Modni dizajn I

Povezane teme