unizg Pretraga

Kreiranje odjeće III A

Nositelji

prof. art. Paulina Jazvić

šifra predmeta

36619

Studij, modul

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Nadograditi temeljne individualne likovne predispozicije
•    Valorizirati vlastita kreativna rješenja
•    usporediti kreativna rješenja u srodnom području stvaralaštva
•    povezati znanja i vještine s kreativnošću u samostalni izričaj
•    pronaći vlastite koncepte stvaralaštva u mediju tekstila i odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Razrada oblika prema imaginaciji i stvarnosti. Analitičko-kritički pristup kreiranju odjeće u svrhu rješavanja kompliciranijih likovno-kreativnih problema. Podržavanje individualnih sposobnosti. Istraživanja novih odjevnih oblika i kompozicija.

Cilj predmeta

Razvijanje svijesti o odjevnim predmetima i kompozicijama.
Razvijati istraživačke interese za različite pojavnosti odjevnih predmeta s obzirom na spol,dob,funkciju,godišnje doba,namjenu,status,izvedbu u povijesnom i suvremenom kontekstu.
Razvijati sposobnosti kreativnog mišljenja u svim aspektima stvaranja odjeće.
Razvijati sposobnost analize,klasifikacije,kategorizacije i vrednovanja muških ,ženskih, i dječjih odjevnih predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu;
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.

Kreiranje odjeće III A

Povezane teme