unizg Pretraga

Elementi projektiranja odjeće II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici:

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

36616

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa s crtežima s vježbi i predavanja

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične i auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi projekt modnog lika od stojećeg prema pokretu, korištenjem pravila orijentacijskih crta iz medicinskih znanosti
•    primijeniti stečena znanja da bi što jasnije i čitkije izradili likovni projekt odjeće engleske klasike
•    analizirati projekte s određenim pročišćenjem ideje kako bi bili konstruktivno i tehnološki čitki
•    primijeniti izvorne tkanine u projektiranju engleske klasike
•    analizirati i primijeniti temeljna obilježja engleske klasike u projektiranju kolekcije odjeće
•    izraditi mapu koristeći različite tehnike i tehnologije s ciljem da se zadrži prepoznatljivi autorski rukopis

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: poznavanje vrsta klasične odjeće i elemenata odjeće kao temelj kolekcije odjeće. Na temelju porijekla (engleska klasika:redingote, trenchcoat, blazer,norfolk i dr., odjeća za sport i radna odjeća). Crtanje modne figure u pokretu: muška, ženska i dječja kao podložak projekta odjeće koji mora biti konstruktivno i tehnološki čitak, a da se ne izgubi individualni rukopis dizajnera. Vježbe: crtanje tehnoloških simbola odjeće na ploči uz tumačenje pojedinih elemenata odjeće i individualnu korekciju crteža studenata. Na temelju predloženog materijala student izrađuje projekt prema sadržaju nastavnih jedinica za vrijeme predavanja s naglaskom na originalnost i moderan kroj.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava za izradu projekata odjeće engleske klasike na temelju izbora materijala i korištenje klasičnog kroja odjeće koja je temelj svake sezonske kolekcije.Trebaju znati iskoristiti predloženi materijal kao temelj za izradu projekta kolekcije, a da pritom svaki puta nanovo osvježavaju klasični kroj u skladu s trendovima i zahtjevima tržišta.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
  • Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
  • Ireland P.J. Fashion design drawing and presentation. London BT Batsford 1982.
  • modni časopisi koji sadržavaju modne informacije

Dopunska literatura

  • Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
  • Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
  • Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
  • Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.

Elementi projektiranja odjeće II

Povezane teme