unizg Pretraga

Estetika I

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

šifra predmeta

36610

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti kanonske estetske kategorije u procjenjivanju umjetničkih djela
•    Uspostaviti sinkronijske i dijakronijske veze između različitih artefakata.
•    Razlikovati ključne elemente estetskog iskustva, kako općenito, tako i na primjeru konkretnog umjetničkog djela
•    Primijeniti osnovne pojmove kritičkog diskursa 
•    Protumačiti temeljne formalne i konceptualne razlike između umjetnosti i popularne kulture

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam estetike (povijesni nastanak, određenja, vrste estetika, suvremena estetika); Lijepo, ružno, uzvišeno, kič; Estetski kanoni, njihova povijest i promjene u suvremenosti; Estetski pristup (estetska percepcija, ideje, ekspresija); Povijest umjetnosti, stilovi, umjetnički lijepo, moderna i suvremena umjetnost i pojam ljepote; Umjetničko oponašanje, prikazivanje, stvaranje; Teorija duhovne proizvodnje (intuicija, fantazija, ekspresija...); Estetika ljudskog lika; Umjetnost i dizajn; Modni dizajn; Estetika mode; Umjetnost, dizajn, tehnologije, mediji, multimedijalni projekti, instalacije, performansi; Estetika i postmoderna; Slika i simulakrum; Kraj estetike.

Cilj predmeta

Poznavanje estetike, estetskih teorija i njezinih kanona nužno je koliko umjetniku toliko i dizajneru. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom modnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj kolegija je izučavanje odnosa umjetnosti i modnog dizajna te istraživanje estetike ljudskog lika, odijevanja i mode. Pritom se modnom dizajneru omogućuje i razvitak likovnog razmišljanja, kompetentnog raspravljanja o modnom dizajnu i objašnjavanja vlastitih kreacija.

Literatura potrebna za ispit

  • Aristotel, POETIKA, GZH, Zagreb, 1989.
  • Pejović, D., (prir.), NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI, Matica Hrvatska, Zagreb, 1972.
  • Galović, M., LJEPOTA KAO SJAJ ISTINE, Demetra, Zagreb, 2003.
  • Barbarić, D.(prir.), ZAGONETKA UMJETNOSTI, Demetra, Zagreb, 2003.
  • Jencks, Ch.. (ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, 2002.

Dopunska literatura

  • Calinescu, M., LICA MODERNITETA: AVANGARDA, DEKADENCIJA, KIČ,
  • Stvarnost, Zagreb, 1977. Read, H., SLIKA I MISAO, Mladost, Zagreb, 1965.
  • Damjanov, J., VIZUALNI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Benjamin, W., ESTETIČKI OGLEDI, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

Estetika I

Povezane teme