unizg Pretraga

Elementi projektiranja odjeće III

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici:

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

36623

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni kolegiji Elementi projektiranja odjeće I.i II.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti i povezati sadržaje različitih kolegija u osmišljavanju kolekcije odjeće
•    Analizirati modne trendove i u što kraćem vremenu putem kreativne igre dobiti novi oblik.
•    Razumjeti proces brzog prototipa u smislu dobivanja nove linije kroja koja se koristi kao različite varijacije u kolekciji.
•    Primijeniti stečena znanja u provjeri uspješnosti izvedbe nove ideje u trodimenzionalnom kroju u prirodnoj veličini
•    Izraditi brzi prototip haljine kao temelj za razradu kolekcije odjeće
•    Analizirati trend i osmisliti autorsku kolekciju za određenu sezonu

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: vrste kolekcija odjeće po sezoni, namjeni i žanrovima. Proces postave i izrade kolekcije, poznavanje materijala po sezonama za kolekcije proljeće/ljeto, jesen/zima i za dopunske kolekcije koje imaju obilježja modnih trendova. Vježbe: provjera mogućnosti izvođenja osobnih ideja studenata modeliranjem kroja i trodimenzionalnog oblikovanja u papiru i žutici u prirodnoj veličini. Na temelju provjerene ideje projektira se kolekcija, a da se ne odstupa od ispitane linije kroja odjeće. Ovakav rad sa studentima omogućuje rentabilnost izrade kolekcije odjeće.

Cilj predmeta

Studente se osposobljava da realiziraju svoju originalnu ideju stvarajući nove oblike linije i elemente kroja odjevnog predmeta. To je izrada takozvanog brzog prototipa koji je višestruko isplativ u malim modnim studijima kao i u industriji.

Literatura potrebna za ispit

  • Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
  • Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
  • Maja Vinković: Moda i dizajn u službi marketinga, Tekstil 42 (4) 222-232 (1993.)
  • modni časopisi koji sadržavaju modne informacije
  • Maja Vinković: Međunarodni sekretarijat za vunu predstavlja trendove mode za sezonu jesen/zima 1987/88. Tekstil 36 (2) 96-98

Dopunska literatura

  • Zeshu Takamura: The use markers in fashion illustrations, by Graphic-sha Publishing Co., Ltd., 1991.
  • Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
  • Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.

Elementi projektiranja odjeće III

Povezane teme