unizg Pretraga

Izrada odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

suradnici

doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak
doc. dr. sc. Ivana Špelić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal

šifra predmeta

36626

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (0+3+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    rukovati univerzalnim šivaćim strojevima
•    rukovati specijalnim šivaćim strojevima
•    odabrati odgovarajuće strojeve i opremu u tehnološkom procesu izrade odjeće
•    odabrati potrebnu skupinu i tip šivaćih uboda
•    izraditi karakteristične tehnološke operacije za mušku košulju
•    povezati znanja stečena iz konstrukcije odjeće sa tehnologijom izrade odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Ručna izrada unikatne odjeće i odjeće u malim serijama. Izrada unikatne odjeće u industrijskim uvjetima. 3D body scaner i računalni sustavi za izradu malih kolekcija. Tehnološki procesi krojenja, šivanja i dorade odjeće u malim serijama. Karakteristični strojevi i uređaji. Tehnološka dokumentacija. Organizacija proizvodnje.

Cilj predmeta

Studenti se uče tehnologiji izrade odjeće specifičnoj za unikate, kolekcije i male serije.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, rec. udžbenik,1997., Tek.-tehn., Zagrebu
  • D. Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik,1999., Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odjeće u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,1996.
  • D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
  • D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5

Dopunska literatura

  • D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
  • D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16 D. Rogale,
  • D. Ujević, N. Rasinec, A. Orlić: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup
  • Revitalizacija i modernizacija metalne industrije Bosne i Hercegovine, Bihać 1997., 301-308

Izrada odjeće

Povezane teme