unizg Pretraga

Kreiranje tekstila za odjeću

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

šifra predmeta

45090

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti različite likovne tehnike u prezentaciji svog rada i bilježenju ideja,
•    riješiti postavljeni zadatak, prezentirati dobivene rezultate,
•    prezentirati dobivene rezultate
•    analizirati svoj i tuđi rad
•    koristiti različite izvore inspiracije i načine stilizacije različitih sadržaja

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja uvode u znanje i svijest o građi likovnog djela. Promatranjem, analizom i verbalnim opisom zadatka se ostvaruje daljenje osvješćenje kroz likovni i kreativni rad. Metoda postupnosti upoznaje studenta s linijom kao jednodimenzionalnim elementom. Istraživanjem beskonačnih mogućnosti komponiranja vrijednosti linija slobodnim izborom tehnika i materijala omogućuje se razvoj individualnog u izrazu.

Cilj predmeta

Nastaviti razvijati započete procese: razvijanje kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika i likovnih tehnika, proces osvještavanja kriterija vrednovanja svojeg i tuđeg likovnog izraza i sposobnost kontinuirane produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije od korištenja literature, preko izložbi, do Interneta. Razviti sposobnost samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara, te njegove prezentacije. Upoznati se sa procesom nastanka proizvoda od ideje do realizacije, osvijestiti složenost tog procesa, te mjesto, ulogu i važnost dizajnera u tom procesu. Osvijestiti potrebu korištenja i povezivanja svih znanja stečena tijekom studija.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila za odjeću

Povezane teme