unizg Pretraga

Kreiranje tekstila za odjeću

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić, prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, modul Modni dizajn

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja uvode u znanje i svijest o građi likovnog djela. Promatranjem, analizom i verbalnim opisom zadatka se ostvaruje daljenje osvješćenje kroz likovni i kreativni rad. Metoda postupnosti upoznaje studenta s linijom kao jednodimenzionalnim elementom. Istraživanjem beskonačnih mogućnosti komponiranja vrijednosti linija slobodnim izborom tehnika i materijala omogućuje se razvoj individualnog u izrazu.

Cilj predmeta

Razvijanje svijesti i osjetljivosti za linearne vrijednosti i sposobnost kreatinosti linijom

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila za odjeću

Povezane teme