unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ksenija Doležal

 

šifra predmeta

36618

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične i auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Konstrukcija ženskih suknji. Konstrukcija ženske bluze. Modeliranje ženske bluze.

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati proporcije ženskog tijela
•    primijeniti antropometrijska mjerenja i proporcije ženskog tijela pri izradi kroja
•    izraditi kroj odjevnog predmeta (ženske gornje odjeće i rublja) prema modelu
•    primijeniti tehnike prekonstrukcije i modeliranja kroja odjevnog predmeta
•    izraditi krojne dijelove podstave, međupodstave i ostalih pomoćnih materijala
•    izraditi različite vrste krojnih slika
•    gradirati kroj ženskog odjevnog predmeta

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama konstrukcijske pripreme; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja ženske gornje odjeće i rublja; trendovi u konstrukciji odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.

Dopunska literatura

  • Časopis Rundschau

Konstrukcija odjeće II

Povezane teme