unizg Pretraga

Modeliranje odjeće I

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak
doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

suradnici

doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

šifra predmeta

36627

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Preduvjet za ispit

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti metode modeliranja
•    Prepoznati odnos i razliku odjevnih veličina
•    Pripremiti i izraditi konstrukciju muškog i ženskog odjevnog predmeta prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Modelirati muški i ženski odjevni predmet prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Raščlaniti krojne dijelove i dodati šavne dodatke i porube za muški i ženski odabrani model u prirodnoj veličini
•    Izraditi podstavnu tkaninu za muški i ženski odabrani model u prirodnoj veličini

Okvirni sadržaj predmeta

Metodološki pristup i tehnike modeliranja odjeće. Anatomija tijela i izbor odjeće. Prilagođavanje kroja različitom stasu i držanju tijela. Modeliranje muške košulje. Modeliranje muške jakne. Modeliranje muškog bluzona i muške vjetrovke. Modeliranje muškog sakoa; konstrukcija i modeliranje raznih tipova ovratnika. Modeliranje muške parke. Modeliranje muških ogrtača. Modeliranje muške dječje odjeće. Modeliranje muške sportske odjeće.

Cilj predmeta

Upoznavanje s značajkama modeliranja odjeće u konstrukcijskoj pripremi; odnos i razlike u primjeni odjevnih veličina spram konstrukcije krojeva odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja modeliranja muške i ženske odjeće; trendovi i smjernice pri modeliranju odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.

Dopunska literatura

  • Časopis Rundschau

Modeliranje odjeće I

Povezane teme