unizg Pretraga

S Ispitivanje tekstila i odjeće

Nositelji

Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović
Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

57071

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe,labaratorij

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati temeljna svojstva i postupke ispitivanja tekstilnih materijala za izradu odjeće
•    Ispitati i ocijeniti kvalitetu tekstila i odjeće
•    Primijeniti stečena znanja za ocjenu prikladnosti tekstila za određenu namjenu
•    Označiti tekstilne proizvode namijenjene tržištu

Okvirni sadržaj predmeta

Dobivanje temeljnih znanja o svojstvima tekstilnih materijala i metodama za njihovu karakterizaciju. Spoznaja o potrebi objektivnog ispitivanja tekstila i odjeće te ocjene njihove kvalitete na temelju rezultata ispitivanja.

Cilj predmeta

Ovladati metodikom provedbe ispitivanja temeljnih, uporabnih i funkcionalnih svojstava tekstilija (vlakana, pređe, plošnog tekstila, konfekcioniranih proizvoda) i ocjene kvalitete na temelju rezultata ispitivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura

  • Tomljenović: Ispitivanje tekstila i odjeće – interni materijali za vježbe
  • Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila i odjeće
  • Odabrani  znanstveni i stručni članci

S Ispitivanje tekstila i odjeće

Povezane teme