unizg Pretraga

S Oplemenjivanje odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić
Dipl. ing. Agata Vinčić, viši predavač

šifra predmeta

57019

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica  (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe, terenska nastava, labaratori

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    sagledavati redoslijed operacija u svrhu postizanja željenog efekta
•    primijeniti usvojena znanja u praksi 
•    postaviti odgovarajući proces u svrhu postizanja povoljnog i modni izazovnog učinka 
•    analizirati djelovanje pojedinih sredstava na površinu tekstila
•    razumjeti varijabilnost obrada i odabrati ekološki prihvatljive
•    analizirati i optimirati procesne parametre

Okvirni sadržaj predmeta

Uočiti i povezati mogućnosti postizanja specijalnih efekata u oplemenjivanju odjeće.  Procijeniti mogućnosti primjene sredstava za oplemenjivanje i uskladiti sa zahtjevima korisnika.  Uspostaviti ispravan tehnoloških operacija za postizanje željenih učinaka.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o postupcima oplemenjivanja odjeće. Oplemenjivanje džinsa u skladu s modnim trendovima.
Laboratorijske vježbe su individualne i prilagođene su specifičnosti željenih efekata u procesima oplemenjivanja odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • I. Soljačić, D. Katović, A. M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga I.
  • Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb 1992.
  • A. M. Grancarić, I. Soljačić, D. Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga II. Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, Zagreb 1994.
  • D. Katović, S. Bischof Vukušić, I. Soljačić,   A. M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga III. Procesi suhog oplemenjivanja tekstila,  Zagreb 2006.
  • bilješke s predavanja

Dopunska literatura

  • Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil

S Oplemenjivanje odjeće

Povezane teme