unizg Pretraga

S Tehnološki procesi šivanja odjeće

Nositelji

Josip Petric, dipl. ing., viši predavač

Suradnici:

 

šifra predmeta

57049

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati vrste šivaćih uboda i šavova
•    analizirati strukturu tehnoloških operacija šivanja odjeće
•    primijeniti odgovarajuću vrstu i tip šivaćih strojeva
•    definirati specifičnosti procesa šivanja za različite vrste tekstilija
•    primijeniti usvojena znanja u praksi i kvalitetno osiguravati primjenu istih

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s tehnološkim procesom šivanja odjeće. Studentima će se pružiti uvid u vrste šivanih uboda i šavova, vrste šivaćih igala i konaca te vrste šivaćih strojeva. Kroz auditorne vježbe studenti će razvili sposobnosti za samostalni rad u tehnološkom procesu šivanja odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  • J. Geršak: Design of clothing manufacturing processes: A systematic approach to planning, scheduling and control
  • Woodhead Publishing Series in Textiles No. 147, 2013

Dopunska literatura

 

S Tehnološki procesi šivanja odjeće

Povezane teme