unizg Pretraga

S Konstrukcija odjeće II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

šifra predmeta

42190

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati i klasificirati odjevne predmete sa stanovišta konstrukcije odjeće
•    samostalno konstruirati odjevne predmete i preoblikovati kroj prema različitim sustavima odjevnih veličina
•    razviti nove metode konstruiranja krojeva odjeće
•    prilagoditi konstrukciju kroja ovisno o namjeni, modelu i odjevnoj veličini odjevnog predmeta
•    provjeriti i ispitati krojeve ženske gornje odjeće, rublja i dječje gornje odjeće
•    planirati materijal i postupak izrade odjevnog predmeta na temelju kroja i krojnih slika

Okvirni sadržaj predmeta

Student će znati:
- primijeniti različite metode konstruiranja krojeva odjeće pri razvijanju novih odjevnih predmeta različitih namjena i modela
- iznaći nova konstrukcijskih rješenja koja su temeljena na načelima struke (tehnologije izrade, poznavanje strojeva i uređaja, poznavanje materijala) pri razvoju novih odjevnih predmeta

Cilj predmeta

Primjenom antropometrije spoznati odnose proporcija tijela i njihovu aplikaciju na konstruiranje odjevnih predmeta. Modificiranjem i multipliciranjem dobiti nove krojeve odjeće. Postupcima izrade krojnih slika utvrditi utrošak materijala vodeći računa o njegovoj racionalizaciji. Svladavanjem programa polaznici se osposobljavaju za profesionalno konstruiranje i gradiranje krojeva, te mogućnost nastavka studija.

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, 1999.
  • Knez B. Konstrukcijska priprema u odjevnoj industriji, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz domaće i inozemne strukovne periodike
  • Müller M. & Sohn: Der Zuschnitt für Damenschneiderei, Kostüme
  • und Mäntel, Deutsche Bekleidungs-Akademie, München

S Konstrukcija odjeće II

Povezane teme