unizg Pretraga

S Modeliranje odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

šifra predmeta

57048

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

 

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati i klasificirati odjevne predmete sa stanovišta konstrukcije odjeće
•    upotrijebiti adekvatne metode preoblikovanja krojeva odjeće (prekonstrukcija, modeliranje)
•    predvidjeti slijed postupaka preoblikovanja postojećeg kroja
•    provjeriti modificirani kroj

Okvirni sadržaj predmeta

Student će biti sposoban:
- iznalaziti konstrukcijska rješenja prilagodbe kroja pri razvijanju novih odjevnih predmeta različitih namjena, modela i veličina

Cilj predmeta

Postupcima razvijanja osnovnih krojeva u nove modele, steći potpunu samostalnost i sigurnost u području konstruiranja krojeva odjeće i prilagodbe kroja raznim modelima i odjevnim veličinama

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, 1999.
  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • Hisako Sato: drape drape, Educational Foundation Bunka Gakuel, Bunka Publishing Bureau, Tokio 2013. ISBN 978-1-85669-841-2
  • Herriet Pepin: 1942- Modern Pattern Design
  • Tomoko Nakamichi: Pattern Magic
  • P. G. Tortora, K. Eubank: Survey of Historic Costume, ISBN 978-56367-806-6

S Modeliranje odjeće

Povezane teme