unizg Pretraga

S Tehnološki procesi krojenja odjeće

Nositelji

doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja
Josip Petric, dipl. ing., viši predavač

Suradnici:

 

šifra predmeta

52444

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati skupine poslova i postupaka u tehnološkom procesu krojenja
•    analizirati strukturu tehnoloških operacija krojenja odjeće
•    primijeniti odgovarajuću vrstu polaganja za određenu vrstu tkanine
•    definirati specifičnosti procesa krojenja za različite vrste tekstilija
•    primijeniti usvojena znanja u praksi i kvalitetno osiguravati primjenu istih

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonosi, student će moći:
- razumjeti postupke tehnoloških procesa krojenja odjeće
- komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnoloških procesa krojenja odjeće i primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s tehnološkim procesom krojenja odjeće. Studentima će se pružiti uvid u proces krojenja primjeren industrijskom načinu proizvodnje odjeće, te skupine poslova i tehnoloških postupaka u procesu krojenja. Kroz auditorne vježbe studenti će razvili sposobnosti za samostalni rad u tehnološkom procesu krojenja odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Rogale i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Dopunska literatura

  • D.Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  • J. Geršak: Design of clothing manufacturing processes: A systematic approach to planning, scheduling and control
  • Woodhead Publishing Series in Textiles No. 147, 2013

S Tehnološki procesi krojenja odjeće

Povezane teme