unizg Pretraga

S Tehnološki procesi dorade odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

šifra predmeta

57072

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0+)

ECTS

4

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    pravilno izraditi tehničku dokumentaciju 
•    razumjeti značajke adekvatne tehničke pripreme
•    razumjeti koji su sve strojevi i uređaji potrebni u tehnološkom procesu dorade odjeće
•    razumjeti kako se sastavlja i kompletira odjeća
•    razumjeti ulogu i značaj kontrole i završne kontrole odjeće
•    razumjeti važnost pravilnog etiketiranja i sortiranja gotovih odjevnih predmeta
•    znati na koji način se otpremaju izrađeni i opremljeni odjevni predmeti u skladište gotove robe

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i vještina iz područja izrade tehničke dokumentacije kao temelja za dobru izvedbu tehnološkog procesa dorade odjeće. Upotreba adekvatnih strojeva i uređaja pri doradi odjeće.

Cilj predmeta

Izrada i važnost precizne i pravilne tehničke dokumentacije; značajke adekvatne tehničke pripreme; pravilna priprema odjevnih predmeta za tehnološki proces dorade odjeće; uporaba adekvatnih strojeva i uređaja pri doradi odjeće; važnost kontrole; adekvatne mjere i načini skladištenja odjeće nakon dorade

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, 2. dopunjeno izdanje, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2005.
  • H. Carr, B. Latham: The Technology of Clothing Manufacture, Oxford BSP Professional Books, 1988.
  • D. Rogale, D. Ujević: Tendencija razvoja područja tehničke pripreme proizvodnje odjeće na IMB ´93, Tekstil, 42, (1993.), 11, 623-624

Dopunska literatura

 

S Tehnološki procesi dorade odjeće

Povezane teme