unizg Pretraga

S Strojevi i automatizacija u odjevnoj tehnologiji

Nositelji


Izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić

SURADNICI

Antonija Petrov, mag. ing. techn. text., asistent na projektu

šifra predmeta

52445

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (2+4+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, labaratorij

Vrsta vježbi

Auditorne i praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti rad i primjenu najčešće korištenih strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade odjeće
•    razumjeti funkcioniranje osnovne konstrukcijskih elementa i mehanizama strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade odjeće
•    poznavanje osnovnih načela automatizacije i načina rješavanja;
•    poznavanje pneumatskih radnih i upravljačkih elemenata i njihovu pravilnu primjenu u automatizaciji strojeva za proizvodnju odjeće 
•    poznavanje različitih vrsta senzora i njihov odabir
•    izraditi pneumatske sheme upravljanja, ručno ili pomoću računalnog programa FluidSim, jednostavnijih i složenijih uređaja i strojeva primijenjenih u tekstilnim proizvodnim procesima
•    poznavanje elektropneumatskih upravljačkih elemenata i PLC-a te njihovo pravilno korištenje za upravljanje automatiziranih strojeva za proizvodnju odjeće
•    izraditi elektropneumatske sheme upravljanja upravljanje s PLC-om LOGO, ručno ili pomoću računalnog programa FluidSim, jednostavnijih i složenijih uređaja i strojeva primijenjenih u tekstilnim proizvodnim procesima
•    Izraditi računalni program za upravljanje PLC-om LOGO 24RL 
•    Izraditi, montirati i pustiti u rad vlastito projektirani automatizirani sklop na didaktičkim pločama

Okvirni sadržaj predmeta

Stjecanje znanja i razumijevanje procesa proizvodnje odjevnih proizvoda, primjena modernih proizvodnih strojeva i automatiziranih linija u procese suvremene proizvodnje tekstilnih finalnih proizvoda.

Cilj predmeta

Poznavanje osnovne konstrukcije tipičnih strojeva u procesima proizvodnje odjeće, poznavanje uobičajene automatizacije na strojevima, samostalno rješavanje jednostavnih slučajeva automatizacije primjenom elektropneumatike i senzora različitih  vrsta i tehničkih  karakteristika.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski -TTF, Čakovec 2000.
  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
  • Nikolić G.,Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.

Dopunska literatura

  • Nikolić G. Pneumatika (VI.izdanje) Školske novine, Zagreb 2008.
  • Nikolić G.: Upravljanje (IV.izdanje), Školske novine, Zagreb 2009.
  • Holder M. i dr.: Der Industrie-PC in Automatisierungstechnik, Hueting Verlag, Heilderberg 1999.
  • Bliesner R. i dr.:Programmable Logic Controller, Festo Didactic KG, Esslingen 1995.

S Strojevi i automatizacija u odjevnoj tehnologiji

Povezane teme